Mer om oss…
Mer om oss…
business-idea

LTMA Group

LTMA Group AB affärsidé är:

– 

Mer om oss…

Vision

vision
Mer om oss…

Kvalitet

Tydliga mål och ständiga förbättringar genomsyrar LTMA Group

kvalitetsarbete.

Vi är kända för att inte lova mer än vi kan hålla. Vi åtar oss inte jobb som vi inte kan klara av. Våra kvalitetsmål är höga och konkreta.

Vi arbetar systematiskt med att förkovra oss själva och förbättra våra processer. Fyra gånger per år utför vi en marknadsundersökning. Vi frågar våra kunder vad de tycker om LTMA Group service och kvalitet.

 

0002

Kontakter

info@ltmagroup.se
0734 0734 45
Borås, Sweden